Algemene voorwaarden - bedrijfsfotografie doorNorbert

Algemene voorwaarden 

Wij werken graag transparant en daarom zijn onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor productfotografie altijd van toepassing.

Op al onze leveringen zijn de voorwaarden van DuPho van kracht, welke ook gedeponeerd zijn bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 12/2022. Voor productfotografie zijn tevens onze aanvullende voorwaarden van toepassing.

Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Je kunt de algemene voorwaarden hier ook downloaden.

Scroll to Top